Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 1 ruột CXV(Cu/XLPE/PVC)

Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 1 ruột CXV(Cu/XLPE/PVC)

19 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x4 - 29 %
12.601 VND
9.072 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x800 - 29 %
2.141.698 VND
1.542.022 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x630 - 29 %
1.678.942 VND
1.208.838 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x500 - 29 %
1.329.606 VND
957.316 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x400 - 29 %
1.062.296 VND
764.853 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x300 - 29 %
819.938 VND
590.355 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x240 - 29 %
655.027 VND
471.619 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x185 - 29 %
501.346 VND
360.969 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x150 - 29 %
400.421 VND
288.303 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x120 - 29 %
321.635 VND
231.577 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x95 - 29 %
258.501 VND
186.120 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x70 - 29 %
184.260 VND
132.667 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x50 - 29 %
130.690 VND
94.096 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x35 - 29 %
95.038 VND
68.427 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x16 - 29 %
44.449 VND
32.003 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x10 - 29 %
28.679 VND
20.648 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x6 - 29 %
18.127 VND
13.051 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x2,5 - 29 %
8.451 VND
6.084 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 1x1,5 - 29 %
5.558 VND
4.001 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft