Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 3 ruột (3x )CXV(Cu/XLPE/PVC

Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 3 ruột (3x )CXV(Cu/XLPE/PVC

17 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 - 29 %
137.898 VND
99.286 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6 - 29 %
58.706 VND
42.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x400 - 29 %
3.235.191 VND
2.329.337 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300 - 29 %
2.497.458 VND
1.798.169 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240 - 29 %
1.996.379 VND
1.437.392 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185 - 29 %
1.530.688 VND
1.102.095 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150 - 29 %
1.223.879 VND
881.192 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120 - 29 %
982.440 VND
707.356 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95 - 29 %
791.957 VND
570.209 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70 - 29 %
570.581 VND
410.818 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50 - 29 %
404.431 VND
291.190 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35 - 29 %
294.417 VND
211.980 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10 - 29 %
91.515 VND
65.890 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x4 - 29 %
40.992 VND
29.514 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5 - 29 %
28.118 VND
20.244 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x1,5 - 29 %
19.395 VND
13.964 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft