Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 4 ruột (3x +1x )CXV(Cu/XLPE/PVC

Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 4 ruột (3x +1x )CXV(Cu/XLPE/PVC

25 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 29 %
256.354 VND
184.574 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 29 %
167.360 VND
120.499 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 29 %
107.971 VND
77.739 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
70.135 VND
50.497 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 29 %
2.996.390 VND
2.157.400 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x300+1x150 - 28 %
2.890.825 VND
2.081.394 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x185 - 29 %
2.497.229 VND
1.798.004 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 29 %
2.394.972 VND
1.724.379 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x240+1x120 - 29 %
2.314.890 VND
1.666.720 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185+1x150 - 29 %
1.931.521 VND
1.390.695 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x185+1x95 - 29 %
1.784.314 VND
1.284.706 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 29 %
1.545.157 VND
1.112.513 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x70 - 29 %
1.405.193 VND
1.011.738 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 29 %
1.239.029 VND
892.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 29 %
1.165.647 VND
839.265 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 29 %
967.785 VND
696.805 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 29 %
913.305 VND
657.579 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 29 %
701.363 VND
504.981 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 29 %
665.082 VND
478.859 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 29 %
499.984 VND
359.988 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 29 %
472.569 VND
340.249 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 29 %
363.137 VND
261.458 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 29 %
338.267 VND
243.552 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 29 %
48.829 VND
35.156 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 29 %
32.970 VND
23.738 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft