Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 4 ruột (4x )CXV(Cu/XLPE/PV

Dây cáp điện Cadisun Dây cáp Cadisun 4 ruột (4x )CXV(Cu/XLPE/PV

16 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x10 - 29 %
120.129 VND
86.492 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x6 - 29 %
76.695 VND
55.220 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x4 - 29 %
53.070 VND
38.210 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x400 - 29 %
4.311.014 VND
3.103.930 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x300 - 29 %
3.323.187 VND
2.392.694 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x240 - 29 %
2.657.738 VND
1.913.571 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x185 - 29 %
2.036.598 VND
1.466.350 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x150 - 29 %
1.627.069 VND
1.171.489 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x120 - 29 %
1.306.348 VND
940.570 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x95 - 29 %
1.043.432 VND
751.271 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x70 - 29 %
758.053 VND
545.798 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x50 - 29 %
537.128 VND
386.732 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x35 - 29 %
390.168 VND
280.920 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x16 - 29 %
181.732 VND
130.847 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x2,5 - 29 %
36.477 VND
26.263 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 4x1,5 - 29 %
24.444 VND
17.599 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft