Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú Cáp Treo Trần Phú 4 ruột XLPE (3 x +1 x )

Dây cáp điện Trần Phú Cáp Treo Trần Phú 4 ruột XLPE (3 x +1 x )

24 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
70.400 VND
49.984 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 30 %
109.340 VND
77.631 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
167.530 VND
118.946 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 30 %
262.350 VND
186.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 30 %
363.110 VND
257.808 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 30 %
518.650 VND
368.241 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 30 %
958.650 VND
680.641 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 29 %
909.700 VND
645.887 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 30 %
708.510 VND
503.042 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 30 %
663.960 VND
471.411 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 29 %
493.900 VND
350.669 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 30 %
336.990 VND
239.262 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x10 - 30 %
245.850 VND
174.553 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 29 %
2.919.000 VND
2.072.490 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 29 %
2.255.000 VND
1.601.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x120 - 29 %
1.800.000 VND
1.278.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 29 %
1.501.000 VND
1.065.710 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 29 %
1.441.000 VND
1.023.110 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 29 %
1.206.300 VND
856.473 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 29 %
1.139.000 VND
808.690 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft