Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú Cáp Treo Trần Phú 4 ruột XLPE ( 4 x )

Dây cáp điện Trần Phú Cáp Treo Trần Phú 4 ruột XLPE ( 4 x )

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 30 %
56.650 VND
40.221 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 30 %
79.530 VND
56.466 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 29 %
122.100 VND
86.691 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 30 %
295.240 VND
209.620 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 30 %
188.760 VND
134.019 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 29 %
394.900 VND
280.379 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 30 %
574.420 VND
407.838 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 29 %
767.500 VND
544.925 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 29 %
1.038.000 VND
736.980 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 29 %
3.270.000 VND
2.321.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 29 %
2.501.500 VND
1.776.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 29 %
1.998.700 VND
1.419.077 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 29 %
1.597.200 VND
1.134.012 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x120 - 29 %
1.281.500 VND
909.865 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft