Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cáp Treo Trần Phú 3 ruột XLPE

Dây cáp điện Cáp Treo Trần Phú 3 ruột XLPE

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120 - 30 %
962.060 VND
683.062 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95 - 30 %
780.230 VND
553.963 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 30 %
432.740 VND
307.245 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70 - 30 %
577.390 VND
409.946 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25 - 30 %
223.740 VND
158.855 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35 - 30 %
298.540 VND
211.963 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 - 30 %
143.660 VND
101.998 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10 - 29 %
93.500 VND
66.385 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6 - 30 %
61.523 VND
43.681 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4 - 30 %
44.330 VND
31.474 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185 - 29 %
1.510.000 VND
1.072.100 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft