Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Cáp điện ngầm TP 4 ruột (3x +1x ) DSTA

Dây cáp điện Cáp điện ngầm TP 4 ruột (3x +1x ) DSTA

22 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 30 %
83.050 VND
58.965 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10+1x6 - 30 %
123.860 VND
87.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10 - 30 %
184.470 VND
130.973 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 29 %
3.034.000 VND
2.154.140 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 29 %
2.347.600 VND
1.666.796 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10 - 30 %
265.870 VND
188.767 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16 - 30 %
283.360 VND
201.185 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 30 %
1.882.320 VND
1.336.447 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16 - 30 %
359.590 VND
255.308 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 29 %
1.576.300 VND
1.119.173 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95 - 29 %
1.514.700 VND
1.075.437 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 29 %
1.238.800 VND
879.548 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 29 %
1.204.500 VND
855.195 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 29 %
1.018.600 VND
723.206 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 29 %
968.000 VND
687.280 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 30 %
761.420 VND
540.608 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 30 %
715.110 VND
507.728 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 29 %
550.000 VND
390.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 30 %
524.360 VND
372.295 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25 - 30 %
387.420 VND
275.068 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft