Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Cadisun Dây cadisun tròn đặc 4 ruột

Dây điện Cadisun Dây cadisun tròn đặc 4 ruột

7 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 mm - 34 %
11.500 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5 - 34 %
19.800 VND
13.260 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 33 %
31.600 VND
21.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 34 %
48.900 VND
32.760 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 33 %
73.800 VND
49.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 35 %
11.661 VND
7.696 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 35 %
14.513 VND
9.578 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft