Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cáp ngầm Trần Phú DSTA Cáp điện ngầm TP 3 ruột DSTA

Cáp ngầm Trần Phú DSTA Cáp điện ngầm TP 3 ruột DSTA

10 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 30 %
94.050 VND
66.775 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150 - 30 %
1.207.360 VND
857.225 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95 - 30 %
785.730 VND
557.868 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70 - 29 %
581.900 VND
413.149 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50 - 30 %
434.940 VND
308.807 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35 - 30 %
299.640 VND
212.744 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25 - 29 %
224.400 VND
159.324 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 - 29 %
144.100 VND
102.311 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6 - 30 %
62.260 VND
44.204 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x4 - 29 %
45.100 VND
32.021 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft