Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghen xoắn HDPE Thăng Long

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 195/150 - 30 %
142.000 VNĐ
100.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 160/125 - 30 %
106.900 VNĐ
75.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 130/100 - 31 %
66.500 VNĐ
46.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 105/80 - 32 %
53.500 VNĐ
36.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 85/65 - 30 %
40.500 VNĐ
28.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 65/50 - 26 %
27.500 VNĐ
20.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 50/40 - 30 %
20.500 VNĐ
14.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE Thăng Long TFP 32/25 - 30 %
12.800 VNĐ
9.000 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft