Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

235 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
26.080 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 2 %
1.785 VNĐ
1.761 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 1 %
2.530 VNĐ
2.518 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 14 %
2.870 VNĐ
2.475 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 14 %
3.670 VNĐ
3.170 VNĐ
Chọn so sánh
11.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 14 %
5.430 VNĐ
4.685 VNĐ
Chọn so sánh
17.964 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 14 %
8.830 VNĐ
7.610 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 14 %
13.550 VNĐ
11.675 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VNĐ
3.878 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VNĐ
4.450 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 14 %
20.100 VNĐ
17.350 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 14 %
33.500 VNĐ
28.865 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 14 %
6.520 VNĐ
5.670 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 14 %
8.400 VNĐ
7.260 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 14 %
11.530 VNĐ
9.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1 - 17 %
3.586 VNĐ
2.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VNĐ
5.960 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 14 %
19.000 VNĐ
16.420 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VNĐ
7.390 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 14 %
28.500 VNĐ
24.670 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VNĐ
2.010 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VNĐ
10.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 14 %
42.100 VNĐ
36.525 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VNĐ
16.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VNĐ
4.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VNĐ
7.490 VNĐ
Chọn so sánh
31.788 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VNĐ
37.860 VNĐ
Chọn so sánh
12345
Thiết kế bởi HuraSoft