Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

235 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 2 %
1.785 VND
1.761 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 1 %
2.530 VND
2.518 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 14 %
2.870 VND
2.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 14 %
3.670 VND
3.170 VND
Chọn so sánh
11.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 14 %
5.430 VND
4.685 VND
Chọn so sánh
17.964 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 14 %
8.830 VND
7.610 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 14 %
13.550 VND
11.675 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VND
3.878 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VND
4.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 14 %
20.100 VND
17.350 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 14 %
33.500 VND
28.865 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 14 %
6.520 VND
5.670 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 14 %
8.400 VND
7.260 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 14 %
11.530 VND
9.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1 - 17 %
3.586 VND
2.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VND
5.960 VND
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 14 %
19.000 VND
16.420 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VND
7.390 VND
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 14 %
28.500 VND
24.670 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VND
2.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VND
10.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 14 %
42.100 VND
36.525 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VND
16.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VND
4.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VND
7.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VND
37.860 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft