Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

234 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 33 %
5.752 VND
3.890 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1 đôi mềm dẹt - 33 %
7.100 VND
4.760 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1.5 đôi mềm dẹt VCTFK - 33 %
9.700 VND
6.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 33 %
17.200 VND
11.530 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x4 đôi mềm dẹt - 33 %
24.113 VND
16.210 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 33 %
36.260 VND
24.330 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 33 %
2.500 VND
1.680 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 33 %
3.044 VND
2.050 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5 - 33 %
4.313 VND
2.890 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5 - 33 %
7.024 VND
4.710 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 34 %
3.670 VND
2.430 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 1x4 đơn mềm VCSF - 33 %
11.077 VND
7.430 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 32 %
5.270 VND
3.630 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x6.0 - 33 %
16.681 VND
11.190 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 31 %
8.400 VND
5.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 32 %
13.030 VND
8.990 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VND
3.878 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VND
4.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 31 %
19.500 VND
13.460 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0 - 33 %
7.900 VND
5.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 30 %
32.500 VND
22.750 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5 - 33 %
10.800 VND
7.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 31 %
6.520 VND
4.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.5 - 33 %
17.200 VND
11.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 31 %
8.400 VND
5.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 33 %
26.400 VND
17.790 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 31 %
11.530 VND
7.960 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 31 %
39.300 VND
27.350 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1 - 17 %
3.586 VND
2.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VND
5.960 VND
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 31 %
19.000 VND
13.110 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VND
7.390 VND
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 32 %
28.500 VND
19.660 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VND
2.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VND
10.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VND
29.100 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VND
16.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VND
4.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 33 %
37.300 VND
25.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VND
7.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x10 - 35 %
30.551 VND
20.163 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10 - 35 %
30.551 VND
20.163 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VND
37.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 17 %
13.585 VND
11.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 mm - 34 %
11.500 VND
7.700 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft