Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

235 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
26.080 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 2 %
1.785 VNĐ
1.761 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 1 %
2.530 VNĐ
2.518 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 21 %
3.360 VNĐ
2.654 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 21 %
4.300 VNĐ
3.397 VNĐ
Chọn so sánh
11.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 22 %
6.360 VNĐ
5.024 VNĐ
Chọn so sánh
17.964 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 22 %
10.330 VNĐ
8.161 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 21 %
15.850 VNĐ
12.522 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VNĐ
3.878 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VNĐ
4.450 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 21 %
23.550 VNĐ
18.605 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 21 %
39.200 VNĐ
30.968 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 21 %
7.700 VNĐ
6.083 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 22 %
9.860 VNĐ
7.789 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 21 %
13.550 VNĐ
10.705 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1 - 17 %
3.586 VNĐ
2.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VNĐ
5.960 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 21 %
22.300 VNĐ
17.617 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VNĐ
7.390 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 21 %
33.500 VNĐ
26.465 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VNĐ
2.010 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VNĐ
10.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VNĐ
16.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VNĐ
4.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VNĐ
7.490 VNĐ
Chọn so sánh
31.788 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VNĐ
37.860 VNĐ
Chọn so sánh
12345
Thiết kế bởi HuraSoft