Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

235 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 31 %
7.046 VNĐ
4.930 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1 đôi mềm dẹt - 30 %
8.680 VNĐ
6.100 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1.5 đôi mềm dẹt VCTFK - 30 %
12.026 VNĐ
8.430 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 30 %
19.432 VNĐ
13.650 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x4 đôi mềm dẹt - 30 %
30.734 VNĐ
21.530 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 29 %
2.156 VNĐ
1.550 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 31 %
46.237 VNĐ
32.360 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 31 %
3.092 VNĐ
2.160 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 30 %
3.830 VNĐ
2.690 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 21 %
3.360 VNĐ
2.654 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5 - 30 %
5.467 VNĐ
3.850 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5 - 30 %
8.888 VNĐ
6.230 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 21 %
4.300 VNĐ
3.397 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 1x4 đơn mềm VCSF - 30 %
14.106 VNĐ
9.880 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 22 %
6.360 VNĐ
5.024 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x6 - 30 %
21.581 VNĐ
15.120 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 22 %
10.330 VNĐ
8.161 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 21 %
15.850 VNĐ
12.522 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VNĐ
3.878 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VNĐ
4.450 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 21 %
23.550 VNĐ
18.605 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 21 %
39.200 VNĐ
30.968 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 21 %
7.700 VNĐ
6.083 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 22 %
9.860 VNĐ
7.789 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 21 %
13.550 VNĐ
10.705 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1 - 17 %
3.586 VNĐ
2.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VNĐ
5.960 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 21 %
22.300 VNĐ
17.617 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VNĐ
7.390 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 21 %
33.500 VNĐ
26.465 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VNĐ
2.010 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VNĐ
10.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VNĐ
16.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VNĐ
4.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VNĐ
7.490 VNĐ
Chọn so sánh
31.788 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VNĐ
37.860 VNĐ
Chọn so sánh
12345
Thiết kế bởi HuraSoft