Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện

225 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VND
2.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 17 %
3.586 VND
2.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VND
4.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VND
7.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 17 %
13.585 VND
11.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 17 %
24.430 VND
20.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 17 %
35.750 VND
29.680 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 18 %
4.741 VND
3.930 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 17 %
5.907 VND
4.910 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 17 %
8.217 VND
6.830 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 17 %
13.178 VND
10.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 17 %
20.108 VND
16.690 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCm  2x6 mm - 18 %
29.700 VND
24.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5 - 35 %
4.458 VND
2.942 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5 - 35 %
7.269 VND
4.797 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x4.0 - 35 %
11.482 VND
7.578 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VND
3.878 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x6.0 - 35 %
17.311 VND
11.425 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0 - 35 %
7.211 VND
4.759 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10 - 35 %
30.551 VND
20.163 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x7.5 - 35 %
5.877 VND
3.878 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5 - 35 %
9.930 VND
6.553 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.5 - 35 %
15.988 VND
10.552 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 35 %
7.211 VND
4.759 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 35 %
24.846 VND
16.398 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 35 %
9.930 VND
6.553 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 35 %
37.424 VND
24.699 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 35 %
15.988 VND
10.552 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 35 %
24.846 VND
16.398 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 35 %
37.424 VND
24.699 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 35 %
9.082 VND
5.994 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 35 %
11.223 VND
7.407 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 35 %
15.553 VND
10.264 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 35 %
24.940 VND
16.460 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 30 %
3.510 VND
2.457 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 31 %
5.270 VND
3.688 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 30 %
13.030 VND
9.121 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 30 %
19.500 VND
13.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 30 %
32.500 VND
22.750 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.564 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 31 %
11.530 VND
8.070 VND
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 30 %
19.000 VND
13.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 30 %
28.500 VND
19.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VND
29.469 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x0.5 - 35 %
1.783 VND
1.176 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft