Dây điện Trần Phú, dây điện Sino, Dây điện Cadivi

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây đơn mềm

Bảng giá dây điện Trần Phú Công ty chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp Dây điện Trần Phú,cáp điện Trần Phú,.hàng chính hãng tại 41 Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội. Chúng tôi có chính sách bán hàng đặc biệt cho các khách hàng mua với số lượng lớn, khách hàng lắp đặt nhà mới các sản phẩm thiết bị điện-nước: dây ,cáp điện Trần Phú. *Chính sách lấy hàng,tiếp nhận đơn hàng thuận t
388 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 31 %
2.785 VND
1.949 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VND
2.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 31 %
3.941 VND
2.758 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 17 %
3.586 VND
2.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 31 %
6.412 VND
4.488 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VND
4.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 31 %
10.099 VND
7.069 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VND
7.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 31 %
15.196 VND
10.637 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 17 %
13.585 VND
11.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10 - 31 %
26.821 VND
18.774 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 17 %
24.430 VND
20.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun dây súp dính VCmD 2x0.75 - 31 %
5.258 VND
3.680 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 17 %
35.750 VND
29.680 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 31 %
6.435 VND
4.504 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 18 %
4.741 VND
3.930 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 31 %
8.839 VND
6.187 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 17 %
5.907 VND
4.910 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 30 %
14.190 VND
9.933 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 17 %
8.217 VND
6.830 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 31 %
21.974 VND
15.381 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 17 %
13.178 VND
10.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 30 %
33.060 VND
23.142 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 17 %
20.108 VND
16.690 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCm  2x6 mm - 18 %
29.700 VND
24.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 31 %
10.036 VND
7.025 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 31 %
8.139 VND
5.697 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 31 %
22.190 VND
15.532 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 30 %
34.010 VND
23.807 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 31 %
51.501 VND
36.050 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5 - 31 %
18.081 VND
12.656 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 30 %
28.800 VND
20.160 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 31 %
44.546 VND
31.182 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 31 %
67.333 VND
47.133 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 31 %
5.961 VND
4.172 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0 - 31 %
7.194 VND
5.035 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5 - 31 %
9.869 VND
6.908 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.5 - 30 %
15.700 VND
10.990 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 31 %
24.062 VND
16.843 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 30 %
35.780 VND
25.046 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 25 %
23.748 VND
17.811 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 26 %
13.722 VND
10.291 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 31 %
13.858 VND
9.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 26 %
33.342 VND
25.006 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 18 %
2.800 VND
2.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 18 %
4.200 VND
3.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 19 %
6.700 VND
5.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 18 %
10.400 VND
8.530 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft