Dây điện Trần Phú, dây điện Sino, Dây điện Cadivi

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây đơn mềm

Bảng giá dây điện Trần Phú Công ty chúng tôi là nhà cung cấp chuyên nghiệp Dây điện Trần Phú,cáp điện Trần Phú,.hàng chính hãng tại 41 Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội. Chúng tôi có chính sách bán hàng đặc biệt cho các khách hàng mua với số lượng lớn, khách hàng lắp đặt nhà mới các sản phẩm thiết bị điện-nước: dây ,cáp điện Trần Phú. *Chính sách lấy hàng,tiếp nhận đơn hàng thuận t
388 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 34 %
3.145 VND
2.107 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
2.510 VND
2.010 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.5 - 34 %
4.458 VND
2.986 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x1.5 - 17 %
3.586 VND
2.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x2.5 - 34 %
7.269 VND
4.870 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x2.5 - 17 %
5.775 VND
4.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x4.0 - 34 %
11.482 VND
7.692 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x4.0 - 17 %
9.020 VND
7.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x6.0 - 34 %
17.311 VND
11.598 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x6.0 - 17 %
13.585 VND
11.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x10 - 34 %
30.551 VND
20.469 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x10.0 - 17 %
24.430 VND
20.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun dây súp dính VCmD 2x0.75 - 34 %
5.877 VND
3.937 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x16.0 - 17 %
35.750 VND
29.680 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 34 %
7.211 VND
4.831 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.75 - 18 %
4.741 VND
3.930 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.5 - 34 %
9.930 VND
6.653 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1 - 17 %
5.907 VND
4.910 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 34 %
15.988 VND
10.711 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x1.5 - 17 %
8.217 VND
6.830 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x4.0 - 34 %
24.846 VND
16.646 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x2.5 - 17 %
13.178 VND
10.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 34 %
37.424 VND
25.074 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x4 - 17 %
20.108 VND
16.690 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCm  2x6 mm - 18 %
29.700 VND
24.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 26 %
11.223 VND
8.417 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 26 %
9.082 VND
6.811 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 25 %
24.940 VND
18.705 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 26 %
38.383 VND
28.787 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 26 %
58.167 VND
43.625 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.5 - 25 %
20.300 VND
15.225 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x2.5 - 25 %
32.500 VND
24.375 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 26 %
50.334 VND
37.750 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 25 %
76.148 VND
57.111 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 31 %
6.618 VND
4.632 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.0 - 31 %
8.012 VND
5.608 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x1.5 - 31 %
11.018 VND
7.712 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x2.5 - 31 %
17.582 VND
12.307 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 26 %
27.053 VND
20.289 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x6.0 - 31 %
40.303 VND
28.212 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x4.0 - 25 %
23.748 VND
17.811 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 26 %
13.722 VND
10.291 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 26 %
15.530 VND
11.647 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x4.0 - 26 %
33.342 VND
25.006 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 30 %
3.510 VND
2.457 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 31 %
5.270 VND
3.688 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 30 %
13.030 VND
9.121 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft