Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Máng ghen luồn dây điện SP

Máng ghen luồn dây điện SP

14 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Máng gen luồn dây điện SP 14x8 mm - GA14 (2 m/ cây) - 35 %
8.000 VND
5.200 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 16x14 mm - GA16 (2 m/ cây) - 33 %
12.600 VND
8.442 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 24x14 mm - GA24 (2 m/ cây) - 33 %
17.200 VND
11.524 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 30x14 mm - GA30 (2 m/ cây) - 33 %
24.000 VND
16.080 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 15x10 mm - GA15 (2 m/ cây) - 33 %
9.600 VND
6.432 VND
Chọn so sánh
Máng gen SP 28x10 mm - GA28 (2 m/ cây) - 43 %
17.000 VND
9.690 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 39x18 mm - GA39/01 - 41 %
31.000 VND
18.290 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 60x22 mm - GA60/01 - 41 %
60.800 VND
35.872 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 60x40 mm - GA60/02 - 41 %
75.000 VND
44.250 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 80x40 mm - GA80 - 41 %
104.000 VND
61.360 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 80x60 mm - GA80/02 - 41 %
159.000 VND
93.810 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 100x27 mm - GA100/01 - 42 %
115.000 VND
66.700 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 100x40 mm - GA100/02 - 42 %
120.000 VND
69.600 VND
Chọn so sánh
Máng gen luồn dây điện SP 100x60 mm - GA100/03 - 43 %
199.000 VND
115.419 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft