Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột

Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 21 %
12.280 VNĐ
9.701 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 21 %
15.900 VNĐ
12.561 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 22 %
21.290 VNĐ
16.819 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 21 %
34.500 VNĐ
27.255 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x 4 mm - 22 %
52.180 VNĐ
41.222 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x6 - 22 %
78.030 VNĐ
61.644 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft