Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

48 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
26.080 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 2 %
1.785 VNĐ
1.761 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 1 %
2.530 VNĐ
2.518 VNĐ
Chọn so sánh
11.800 VNĐ
Chọn so sánh
17.964 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VNĐ
3.878 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VNĐ
4.450 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VNĐ
5.960 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VNĐ
7.390 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VNĐ
10.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VNĐ
16.300 VNĐ
Chọn so sánh
31.788 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VNĐ
37.860 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 35 %
7.211 VNĐ
4.759 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 21 %
20.050 VNĐ
15.840 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 21 %
11.340 VNĐ
8.959 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 21 %
15.090 VNĐ
11.921 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 21 %
24.900 VNĐ
19.671 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 21 %
36.600 VNĐ
28.914 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 35 %
3.145 VNĐ
2.075 VNĐ
Chọn so sánh
31.788 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 35 %
14.513 VNĐ
9.578 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0 - 35 %
3.145 VNĐ
2.075 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft