Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Cadisun

48 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 2 %
1.785 VND
1.761 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 1 %
2.530 VND
2.518 VND
Chọn so sánh
11.800 VND
Chọn so sánh
17.964 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 35 %
5.877 VND
3.878 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VND
4.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x0.75 - 34 %
8.900 VND
5.960 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.0 - 33 %
11.000 VND
7.390 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x1.5 - 33 %
15.200 VND
10.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x2.5 - 33 %
24.300 VND
16.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 3 ruột VCTF 3x6.0 - 33 %
56.500 VND
37.860 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x1.0 - 35 %
7.211 VND
4.759 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VND
6.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 32 %
11.600 VND
8.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VND
13.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 30 %
28.500 VND
20.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 31 %
43.000 VND
30.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 35 %
3.145 VND
2.075 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 35 %
14.513 VND
9.578 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.0 - 35 %
3.145 VND
2.075 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft