Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghen xoắn HDPE Tân Phát

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 31 %
13.000 VNĐ
9.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 32 %
14.500 VNĐ
10.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 33 %
21.000 VNĐ
14.130 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 31 %
28.000 VNĐ
19.340 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 30 %
41.000 VNĐ
29.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 32 %
53.500 VNĐ
36.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 23 %
66.500 VNĐ
51.600 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 30 %
107.000 VNĐ
75.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 30 %
142.000 VNĐ
100.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 31 %
235.000 VNĐ
163.800 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 28 %
270.000 VNĐ
195.000 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft