Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghen xoắn HDPE Tân Phát

12 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 32/25 - 31 %
13.000 VND
9.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 40/30 - 32 %
14.500 VND
10.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 50/40 - 33 %
21.000 VND
14.130 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 65/50 - 31 %
28.000 VND
19.340 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 85/65 - 30 %
41.000 VND
29.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 105/80 - 32 %
53.500 VND
36.500 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 130/100 - 23 %
66.500 VND
51.600 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 160/125 - 30 %
107.000 VND
75.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 195/150 - 30 %
142.000 VND
100.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 230/175 - 31 %
235.000 VND
163.800 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE OSPEN 260/200 - 28 %
270.000 VND
195.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft