Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cadisun đơn mềm

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện đơn mềm Cadisun 1x0.5 mm - 29 %
2.156 VNĐ
1.550 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x0.75 - 31 %
3.092 VNĐ
2.160 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đơn mềm VCSF 1x1.0 - 30 %
3.830 VNĐ
2.690 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x1.5 - 30 %
5.467 VNĐ
3.850 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x2.5 - 30 %
8.888 VNĐ
6.230 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 1x4 đơn mềm VCSF - 30 %
14.106 VNĐ
9.880 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x6 - 30 %
21.581 VNĐ
15.120 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đơn mềm VCSF 1x10 - 30 %
38.174 VNĐ
26.750 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft