Cáp nhôm bọc

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

01682.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp nhôm bọc

200 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 21 %
13.031 VND
10.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 21 %
17.761 VND
14.200 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 21 %
22.394 VND
17.780 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 24 %
31.584 VND
24.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 23 %
43.147 VND
33.530 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x95 mm2 - Cadi NH - 23 %
57.723 VND
44.850 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 25 %
25.676 VND
19.350 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 mm2 - Cadi NH - 22 %
44.596 VND
35.030 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 23 %
62.240 VND
48.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 mm2 - Cadi NH - 23 %
85.213 VND
66.030 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 mm2 - Cadi NH - 21 %
111.970 VND
88.950 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 mm2 - Cadi NH - 24 %
140.927 VND
108.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 mm2 - Cadi NH - 24 %
173.746 VND
132.750 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 mm2 - Cadi NH - 26 %
223.939 VND
167.250 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 mm2 - Cadi NH - 27 %
283.784 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 mm2 - Cadi NH - 29 %
362.936 VND
257.800 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 20 %
47.877 VND
38.514 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 19 %
34.170 VND
27.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 16 %
26.834 VND
22.784 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 15 %
19.691 VND
16.784 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 31 %
75.746 VND
53.022 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 30 %
54.589 VND
38.212 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 30 %
40.850 VND
28.595 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 31 %
24.829 VND
17.380 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x300 mm2 Cadi - NH - 29 %
272.201 VND
195.541 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x240 mm2 Cadi - NH - 29 %
216.217 VND
155.352 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x185 mm2 Cadi - NH - 28 %
169.884 VND
122.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x150 mm2 Cadi - NH - 28 %
134.170 VND
97.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x120 mm2 Cadi - NH - 27 %
108.689 VND
80.082 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x95 mm2 Cadi - NH - 26 %
86.873 VND
64.811 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x70 mm2 Cadi - NH - 24 %
64.480 VND
49.136 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft