Quạt thông gió Panasonic

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt thông gió Panasonic

19 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-30RL6 - 31 %
2.200.000 VND
1.520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU7 - 32 %
2.750.000 VND
1.890.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU7 - 100 %
2.210.000 VND
1.510 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-20AL9 - 32 %
960.000 VND
660.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút thẳng FV-20CUT1 - 31 %
810.000 VND
560.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-25AL9 - 33 %
1.060.000 VND
720.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-25RL7 - 32 %
1.870.000 VND
1.290.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7 - 32 %
2.830.000 VND
1.950.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7 - 31 %
2.970.000 VND
2.050.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
ống dẫn gió D100 cho quạt hút - 44 %
185.000 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-10EGS1 - 31 %
750.000 VND
520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-15EGS1 - 31 %
910.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-30AL7 - 32 %
2.130.000 VND
1.450.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
770.000 VND
530.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-25AU9 - 32 %
870.000 VND
600.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-30AU9 - 32 %
1.410.000 VND
970.000 VND
Chọn so sánh
Băng tan - 30 %
7.140 VND
4.998 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft