Quạt thông gió Panasonic

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt thông gió Panasonic

19 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống dẫn gió D100 cho quạt hút âm trần - 44 %
185.000 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-25AL9 - 33 %
1.060.000 VND
720.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-30RL6 - 31 %
2.200.000 VND
1.520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-30AL7 - 32 %
2.130.000 VND
1.450.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-20AL9 - 32 %
960.000 VND
660.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
770.000 VND
530.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-25AU9 - 32 %
870.000 VND
600.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-30AU9 - 32 %
1.410.000 VND
970.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút thẳng FV-20CUT1 - 31 %
810.000 VND
560.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7 - 31 %
2.970.000 VND
2.050.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7 - 32 %
2.830.000 VND
1.950.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU7 - 32 %
2.750.000 VND
1.890.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU7 - 100 %
2.210.000 VND
1.510 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-25RL7 - 32 %
1.870.000 VND
1.290.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-10EGS1 - 31 %
750.000 VND
520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-15EGS1 - 31 %
910.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Băng tan - 30 %
7.140 VND
4.998 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft