Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghen xoắn HDPE Sino Vanloc

10 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE 230/175 - Sino - 24 %
234.000 VNĐ
180.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 195/150 - Sino - 26 %
142.000 VNĐ
106.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 - Sino - 26 %
108.000 VNĐ
80.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 130/100 - Sino - 25 %
66.100 VNĐ
50.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 105/80 - Sino - 25 %
53.400 VNĐ
40.500 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 85/65 - Sino - 29 %
43.500 VNĐ
31.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 65/50 - Sino - 32 %
30.500 VNĐ
21.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 50/40 - Sino - 29 %
22.500 VNĐ
16.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 40/30 - Sino - 31 %
15.500 VNĐ
10.800 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE 32/25 - Sino - 28 %
13.500 VNĐ
9.800 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft