Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa VESBO

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nước nóng PPR VESBO PN20x3.4 mm - 46 %
40.800 VNĐ
22.032 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 25 x 4.2 mm - 46 %
67.500 VNĐ
36.450 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 32x5.4 mm - 46 %
109.000 VNĐ
58.860 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 40 x 3.7 mm - 46 %
107.400 VNĐ
57.996 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa nước lạnh PP-R VESBO PN10 20x2.3 - 46 %
29.400 VNĐ
15.876 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 75 x 12.5 mm - 46 %
565.000 VNĐ
305.100 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa nước lạnh PPR VESBO PN10 25x2.3 - 46 %
46.800 VNĐ
25.272 VNĐ
Chọn so sánh
ống nhựa VESBO nhiệt nóng PN 20 - 46 %
40.800 VNĐ
22.032 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 50 x 4.6 mm - 46 %
166.000 VNĐ
89.640 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN10 32x2.9 - 46 %
67.500 VNĐ
36.450 VNĐ
Chọn so sánh
ống nhiệt lạnh vesbo - 46 %
29.400 VNĐ
15.876 VNĐ
Chọn so sánh
Van cửa 32 mở 100% Vesbo - 46 %
499.700 VNĐ
269.838 VNĐ
Chọn so sánh
Van bi gạt Vesbo - 46 %
455.000 VNĐ
245.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ren trong 20x1/2" Vesbo - 46 %
49.200 VNĐ
26.568 VNĐ
Chọn so sánh
Cút ren trong 20x1/2" Vesbo - 46 %
54.700 VNĐ
29.538 VNĐ
Chọn so sánh
Tê đều 20 Vesbo - 46 %
8.800 VNĐ
4.752 VNĐ
Chọn so sánh
Chếch 20 Vesbo - 46 %
6.400 VNĐ
3.456 VNĐ
Chọn so sánh
Cút 20 Vesbo - 46 %
7.200 VNĐ
3.888 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 50x 8.3 mm - 46 %
252.000 VNĐ
136.080 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 40x 6.7 mm - 46 %
162.000 VNĐ
87.480 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN20 25x4.2 - 46 %
67.500 VNĐ
36.450 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN20 20x3.4 - 46 %
40.800 VNĐ
22.032 VNĐ
Chọn so sánh
Đai ống PP-R VESBO 20mm - 46 %
4.800 VNĐ
2.592 VNĐ
Chọn so sánh
Tê đều PP-R VESBO 20mm - 46 %
8.800 VNĐ
4.752 VNĐ
Chọn so sánh
Đai ống PP-R VESBO 20mm - 46 %
4.800 VNĐ
2.592 VNĐ
Chọn so sánh
Tê đều PP-R VESBO 20mm - 46 %
8.800 VNĐ
4.752 VNĐ
Chọn so sánh
Nút bịt PP-R VESBO 20mm - 46 %
4.400 VNĐ
2.376 VNĐ
Chọn so sánh
Cút 90 độ PP-R VESBO 20mm - 46 %
7.200 VNĐ
3.888 VNĐ
Chọn so sánh
Chếch 45 độ PP-R VESBO 20mm - 46 %
6.400 VNĐ
3.456 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft