Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột

Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 31 %
6.600 VNĐ
4.600 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VNĐ
6.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 32 %
11.600 VNĐ
8.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VNĐ
13.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 30 %
28.500 VNĐ
20.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 31 %
43.000 VNĐ
30.000 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft