Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột

Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột

Dây đặc 2 ruột tròn của Trần Phú
4 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 25 %
17.600 VND
13.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.564 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft