Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú đơn mềm

Dây điện Trần Phú đơn mềm

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 31 %
3.510 VND
2.430 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 32 %
5.270 VND
3.630 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 31 %
8.400 VND
5.800 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 32 %
13.030 VND
8.990 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 31 %
19.500 VND
13.460 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 30 %
32.500 VND
22.750 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft