Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nước nóng VESBO

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nước nóng PPR VESBO PN20x3.4 mm - 46 %
40.800 VNĐ
22.032 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 25 x 4.2 mm - 46 %
67.500 VNĐ
36.450 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 32x5.4 mm - 46 %
109.000 VNĐ
58.860 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 50x 8.3 mm - 46 %
252.000 VNĐ
136.080 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước nóng PPR VESBO PN 40x 6.7 mm - 46 %
162.000 VNĐ
87.480 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft