Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa PPR DISMY

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D63 x 10,5mm - 1 %
285.000 VND
283.800 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D50 x 8,3mm - 2 %
184.000 VND
181.100 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D40 x 6,7mm - 3 %
142.000 VND
139.000 VND
Chọn so sánh
75.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D25 x 4,2mm - 3 %
51.900 VND
50.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D20 x 3,4mm - 2 %
29.350 VND
29.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D63 x 5,8mm - 2 %
173.000 VND
170.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D50 x 4,6mm - 3 %
108.500 VND
106.300 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D40 x 3,7mm - 1 %
73.900 VND
73.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D32 x 2,9mm - 5 %
57.500 VND
55.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D25 x 2,3mm - 1 %
41.950 VND
41.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D20 x 2,3mm - 1 %
23.650 VND
23.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft