Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nhựa PPR DISMY

13 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Liên hệ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D63 x 10,5mm - 1 %
285.000 VNĐ
283.800 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D50 x 8,3mm - 2 %
184.000 VNĐ
181.100 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D40 x 6,7mm - 3 %
142.000 VNĐ
139.000 VNĐ
Chọn so sánh
75.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D25 x 4,2mm - 3 %
51.900 VNĐ
50.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN20 D20 x 3,4mm - 2 %
29.350 VNĐ
29.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D63 x 5,8mm - 2 %
173.000 VNĐ
170.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D50 x 4,6mm - 3 %
108.500 VNĐ
106.300 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D40 x 3,7mm - 1 %
73.900 VNĐ
73.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D32 x 2,9mm - 5 %
57.500 VNĐ
55.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D25 x 2,3mm - 1 %
41.950 VNĐ
41.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D20 x 2,3mm - 1 %
23.650 VNĐ
23.500 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft