Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Aptomat tự động của Panasonic

Aptomat tự động của Panasonic

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 31 %
88.000 VND
61.599 VND
Chọn so sánh
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
210.000 VND
147.000 VND
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
257.000 VND
179.900 VND
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
424.000 VND
296.800 VND
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
454.000 VND
317.800 VND
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD50A - 63A - 31 %
678.000 VND
474.599 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft