Các loại QUẠT THÔNG GIÓ chính hãng-0986 954 306- Panasonic,Tico,Lioa,Mitsubishi....

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Quạt thông gió

43 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
ống dẫn gió D100 cho quạt hút - 30 %
185.000 VND
130.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-30RL6 - 31 %
2.200.000 VND
1.520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CU7 - 32 %
2.750.000 VND
1.890.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU7 - 100 %
2.210.000 VND
1.510 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-20AL9 - 32 %
960.000 VND
660.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút thẳng FV-20CUT1 - 31 %
810.000 VND
560.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5 - 20 %
2.450.000 VND
1.960.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Tico 20AV4 - 20 %
275.000 VND
220.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Tico 15AV4 - 20 %
237.000 VND
190.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-25AL9 - 33 %
1.060.000 VND
720.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  có màn che Panasonic FV-25RL7 - 32 %
1.870.000 VND
1.290.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD7 - 32 %
2.830.000 VND
1.950.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Panasonic FV-24CH7 - 31 %
2.970.000 VND
2.050.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 2 chiều  không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
1.540.000 VND
1.060.000 VND
Chọn so sánh
ống dẫn gió D100 cho quạt hút - 44 %
185.000 VND
105.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-10EGS1 - 31 %
750.000 VND
520.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm tường,có ống che nước mưa Panasonic FV-15EGS1 - 31 %
910.000 VND
630.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều có màn che Panasonic FV-30AL7 - 32 %
2.130.000 VND
1.450.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-20AU9 - 32 %
770.000 VND
530.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-25AU9 - 32 %
870.000 VND
600.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gắn tường 1 chiều không màn che Panasonic FV-30AU9 - 32 %
1.410.000 VND
970.000 VND
Chọn so sánh
Băng tan - 30 %
7.140 VND
4.998 VND
Chọn so sánh
Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5 - 20 %
1.887.000 VND
1.510.000 VND
Chọn so sánh
quạt gắn tường Tico 25AV6 - 20 %
256.000 VND
205.000 VND
Chọn so sánh
quạt gắn tường Tico 20AV6 - 20 %
230.000 VND
185.000 VND
Chọn so sánh
quạt gắn tường Tico 15AV6 - 21 %
220.000 VND
175.000 VND
Chọn so sánh
ống dẫn gió D100 cho quạt hút âm Trần - 30 %
185.000 VND
130.000 VND
Chọn so sánh
Quạt hút âm trần Lioa FVF 24CU7 - 20 %
437.000 VND
350.000 VND
Chọn so sánh
quạt gắn tường Lioa EVF30B2 - 20 %
612.000 VND
490.000 VND
Chọn so sánh
quath gắn tường Lioa EVF25B2 - 20 %
412.000 VND
330.000 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
quath gắn tường Lioa  EVF15B2 - 20 %
375.000 VND
300.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft