Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống thép - ống gang

85 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN110x4.5mm - 15 %
374.588 VND
318.400 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN110x4,0 mm - 16 %
330.353 VND
280.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN110x3,2 mm-A1 - 15 %
268.000 VND
227.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát D110x2,9 mm - 15 %
241.882 VND
205.600 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN110x2,5 mm - 15 %
210.941 VND
179.300 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN90x4,0 mm - 16 %
257.059 VND
218.500 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN90x2,9 mm - 16 %
187.765 VND
159.600 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN90x2,6 mm - 16 %
169.412 VND
144.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN90 x 2,3 mm - 16 %
150.353 VND
127.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát D34x3,2 mm - 15 %
74.588 VND
63.400 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN34x2,3 mm - 16 %
55.059 VND
46.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN34 x 2,1 mm - 16 %
50.118 VND
42.600 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN34x1,9 mm - 16 %
47.412 VND
40.300 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN75 x 3,6 mm - 16 %
197.412 VND
167.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN75x2,9 mm - 15 %
159.882 VND
135.900 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN75 x 2,5 mm - 15 %
138.941 VND
118.100 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN75x2,3 mm - 16 %
128.118 VND
108.900 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN60 x 3,6 mm - 16 %
154.471 VND
131.300 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN60 x 2,6 mm - 15 %
112.941 VND
96.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN60 x 2,3 mm - 15 %
99.882 VND
84.900 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN60x2,1 mm - 15 %
91.529 VND
77.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN48x3,2 mm - 15 %
110.000 VND
93.500 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN48x2,5 mm - 15 %
86.941 VND
73.900 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN48x2,1 mm - 15 %
73.176 VND
62.200 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN48x1,9 mm - 16 %
69.059 VND
58.700 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN42x3,2 mm - 15 %
95.529 VND
81.200 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN42x2,3 mm - 16 %
69.412 VND
59.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN42x2,1mm - 26 %
73.176 VND
54.200 VND
Chọn so sánh
ống thép mạ kẽm D42 dày 2,1 mm-A - 15 %
73.176 VND
62.200 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN42x1,9 mm - 15 %
60.235 VND
51.200 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN42x1,6 mm - 15 %
52.941 VND
45.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN27x2,6 mm - 16 %
48.471 VND
41.200 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm hòa Phát DN27x2,1 mm - 10 %
37.294 VND
33.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN27x1,9 mm - -97038 %
32.706 VND
31.770.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN27x1,6 mm - 16 %
32.706 VND
27.800 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN21x1,9 mm - 16 %
29.412 VND
25.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN21x1.6 - 15 %
25.529 VND
21.700 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN80x3.2 - 15 %
1.062.082 VND
902.770 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN80x2.9 - 15 %
970.588 VND
825.000 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN80x2.7 - 15 %
901.741 VND
766.480 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65x2.9 - 15 %
826.682 VND
702.680 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65x2.7 - 15 %
767.929 VND
652.740 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65x2.5 - 15 %
712.541 VND
605.660 VND
Chọn so sánh
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát DN65x2.3 - 16 %
657.906 VND
559.220 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft