Bồn nước Sơn Hà, Bồn nước Sơn Hà chính hãng

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Bồn nước Sơn Hà

Bồn nước Sơn Hà là sản phẩm của công ty CPQT Sơn Hà, thương hiệu Việt. Sản phẩm chất lượng cao với nhiều giải thưởng, đạt tiêu chuẩn quốc tế
18 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bồn nước Sơn Hà đứng 1000 (Φ960) - 20 %
3.165.000 VND
2.540.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 1500 (Φ960) - 22 %
4.670.000 VND
3.650.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 1000 (Φ960) - 20 %
3.400.000 VND
2.750.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 1500 (Φ960) - 22 %
4.955.000 VND
3.890.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 4000 lít (Φ1140) - 31 %
12.500.000 VND
8.650.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 3000 lít (Φ1140) - 30 %
9.970.000 VND
7.030.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 3000 lít (Φ1140) - 31 %
9.640.000 VND
6.730.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 2000 lít (Φ1380) - 23 %
6.495.000 VND
5.060.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 2000 lít (Φ1140) - 24 %
6.260.000 VND
4.780.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 1500 lít (Φ1140) - 22 %
4.850.000 VND
3.800.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 1200 lít (Φ980) - 19 %
3.435.000 VND
2.790.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 500L - 17 %
2.140.000 VND
1.780.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 2000 lít (Φ1380) - 22 %
6.776.000 VND
5.300.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 2000 lít (Φ1200) - 21 %
6.542.000 VND
5.180.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 1500 lít (Φ1200) - 22 %
5.235.000 VND
4.130.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 1200 lít (Φ980) - 22 %
3.740.000 VND
2.950.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 700 lít (Φ720) - 19 %
2.800.000 VND
2.290.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà ngang 500 lít (Φ760) - 22 %
2.512.000 VND
1.970.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft