Cáp nhôm vặn xoắn ABC

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp nhôm vặn xoắn ABC

Cáp nhôm vặn xoắn ABC
27 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x16 mm2 - Cadi NH - 21 %
13.031 VND
10.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x25 mm2 - Cadi NH - 21 %
17.761 VND
14.200 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x35 mm2 - Cadi NH - 21 %
22.394 VND
17.780 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x50 mm2 - Cadi NH - 24 %
31.584 VND
24.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x70 mm2 - Cadi NH - 23 %
43.147 VND
33.530 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn 2 lõi ABC 2x95 mm2 - Cadi NH - 23 %
57.723 VND
44.850 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x16 mm2 - Cadi NH - 25 %
25.676 VND
19.350 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x35 mm2 - Cadi NH - 22 %
44.596 VND
35.030 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x50 mm2 - Cadi NH - 23 %
62.240 VND
48.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x70 mm2 - Cadi NH - 23 %
85.213 VND
66.030 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95 mm2 - Cadi NH - 21 %
111.970 VND
88.950 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x120 mm2 - Cadi NH - 24 %
140.927 VND
108.300 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x150 mm2 - Cadi NH - 24 %
173.746 VND
132.750 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x185 mm2 - Cadi NH - 26 %
223.939 VND
167.250 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x240 mm2 - Cadi NH - 27 %
283.784 VND
210.000 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x300 mm2 - Cadi NH - 29 %
362.936 VND
257.800 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x50 mm2 Cadi - NH - 20 %
47.877 VND
38.514 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x35 mm2 Cadi - NH - 19 %
34.170 VND
27.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x25 mm2 Cadi - NH - 16 %
26.834 VND
22.784 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x16 mm2 Cadi - NH - 15 %
19.691 VND
16.784 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x300 mm2 Cadi - NH - 29 %
272.201 VND
195.541 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x240 mm2 Cadi - NH - 29 %
216.217 VND
155.352 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x185 mm2 Cadi - NH - 28 %
169.884 VND
122.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x150 mm2 Cadi - NH - 28 %
134.170 VND
97.919 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x120 mm2 Cadi - NH - 27 %
108.689 VND
80.082 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x95 mm2 Cadi - NH - 26 %
86.873 VND
64.811 VND
Chọn so sánh
Cáp nhôm 3 lõi vặn xoắn ABC 3x70 mm2 Cadi - NH - 24 %
64.480 VND
49.136 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft