Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cadisun tròn đặc 2 ruột

Dây cadisun tròn đặc 2 ruột

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 2 ruột VCTF 2x0.75 - 33 %
6.600 VNĐ
4.450 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 21 %
11.340 VNĐ
8.959 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 21 %
15.090 VNĐ
11.921 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 21 %
24.900 VNĐ
19.671 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 21 %
36.600 VNĐ
28.914 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 21 %
49.600 VNĐ
39.184 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft