Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cadisun đôi mềm dẹt

Dây cadisun đôi mềm dẹt

7 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x0.75 - 33 %
5.752 VND
3.890 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1 đôi mềm dẹt - 33 %
7.100 VND
4.760 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1.5 đôi mềm dẹt VCTFK - 33 %
9.700 VND
6.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 33 %
17.200 VND
11.530 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x4 đôi mềm dẹt - 33 %
24.113 VND
16.210 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun đôi mềm dẹt VCTFK 2x6.0 - 33 %
36.260 VND
24.330 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft