Báo giá dây điện trần phú

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

Dây điện Trần phú
45 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 30 %
3.510 VND
2.457 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 31 %
5.270 VND
3.688 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 30 %
13.030 VND
9.121 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 30 %
19.500 VND
13.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 30 %
32.500 VND
22.750 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.564 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 31 %
11.530 VND
8.070 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi  VCm 2x2.5 - 30 %
19.000 VND
13.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 30 %
28.500 VND
19.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VND
29.469 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 25 %
17.600 VND
13.200 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 25 %
39.900 VND
29.925 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 25 %
24.700 VND
18.525 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 25 %
31.400 VND
23.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 25 %
19.300 VND
14.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 25 %
11.300 VND
8.475 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 25 %
9.100 VND
6.825 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x6.0 - 31 %
42.100 VND
29.469 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x4.0 - 30 %
28.500 VND
19.950 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x2.5 - 30 %
19.000 VND
13.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x1.5 - 31 %
11.530 VND
8.070 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x1.0 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây súp dính VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.564 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.5 - 31 %
11.530 VND
8.070 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 30 %
6.520 VND
4.564 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 30 %
19.500 VND
13.650 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 30 %
13.030 VND
9.121 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 30 %
8.400 VND
5.880 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 31 %
5.270 VND
3.688 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 30 %
3.510 VND
2.457 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 26 %
14.513 VND
10.884 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 26 %
11.661 VND
8.745 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft