Báo giá dây điện trần phú

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

Dây điện Trần phú
45 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 18 %
2.800 VND
2.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 18 %
4.200 VND
3.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 19 %
6.700 VND
5.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 18 %
10.400 VND
8.530 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 18 %
15.500 VND
12.710 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 18 %
25.900 VND
21.250 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 19 %
5.200 VND
4.260 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 18 %
6.700 VND
5.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 18 %
9.200 VND
7.550 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi  VCm 2x2.5 - 19 %
15.100 VND
12.380 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 19 %
22.700 VND
18.520 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 18 %
33.600 VND
27.560 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x6.0 1/2.75 - 18 %
15.500 VND
12.710 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x4.0 1/2.25 - 18 %
10.400 VND
8.530 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x2.5 1/1.8 - 19 %
6.700 VND
5.490 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.5 1//1.4 - 18 %
4.200 VND
3.450 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đơn cứng VCm 1x1.0 1/1.15 - 18 %
2.800 VND
2.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.7 - 10 %
4.290 VND
3.861 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 10 %
3.340 VND
3.006 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 31 %
12.954 VND
9.067 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 31 %
10.427 VND
7.298 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft