Báo giá dây điện trần phú

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

Dây điện Trần phú
45 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 26 %
10.341 VND
7.755 VND
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 26 %
12.815 VND
9.611 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 12 %
2.550 VND
2.250 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 12 %
3.850 VND
3.390 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 12 %
6.180 VND
5.440 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 12 %
9.680 VND
8.520 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 12 %
14.050 VND
12.370 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 10 %
25.220 VND
22.700 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 12 %
4.510 VND
3.970 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 12 %
6.060 VND
5.340 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 12 %
8.310 VND
7.320 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi  VCm 2x2.5 - 12 %
13.610 VND
11.980 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 12 %
20.990 VND
18.506 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 12 %
31.160 VND
27.430 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.7 - 10 %
4.290 VND
3.861 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 10 %
3.340 VND
3.006 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft