Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện Trần Phú

36 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x0,75 - 24 %
2.870 VND
2.190 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.0 - 24 %
3.670 VND
2.790 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x1.5 - 24 %
5.430 VND
4.130 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x2.5 - 25 %
8.830 VND
6.710 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x4.0 - 24 %
13.550 VND
10.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x6.0 - 24 %
20.100 VND
15.280 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú đơn mềm VCm 1x10 mm - 24 %
33.500 VND
25.460 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 - 24 %
6.520 VND
4.960 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 - 25 %
8.400 VND
6.380 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 - 25 %
11.530 VND
8.760 VND
Chọn so sánh
Dây điện 2x2.5 đôi mềm Trần Phú - 24 %
19.000 VND
14.440 VND
Chọn so sánh
Dây điện 4.0 Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x4.0 - 24 %
28.500 VND
21.660 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây đôi mềm dẹt VCm 2x6.0 - 24 %
42.100 VND
32.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x0,75 mm - 28 %
14.500 VND
10.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 33 %
14.200 VND
9.520 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x0.75 - 31 %
6.600 VND
4.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1.0 - 29 %
8.400 VND
6.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 2 ruột VCm 2x1,5 - 32 %
11.600 VND
8.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x2.5 - 29 %
19.000 VND
13.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 4 mm - 30 %
28.500 VND
20.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 2 ruột VCm 2x 6 mm - 31 %
43.000 VND
30.000 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú tròn đặc 3 ruột VCm 3x0.75 - 28 %
11.500 VND
8.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.0 - 28 %
14.500 VND
10.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x1.5 - 28 %
19.300 VND
13.900 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x2.5 - 29 %
31.400 VND
22.600 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x 4 mm - 28 %
47.500 VND
34.300 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 3 ruột VCm 3x6 - 28 %
72.000 VND
51.900 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 25 %
24.700 VND
18.525 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 25 %
39.900 VND
29.925 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x4 mm - 29 %
62.100 VND
44.500 VND
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x6 mm - 29 %
93.200 VND
67.100 VND
Chọn so sánh
Dây điện Vinakip, dây đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 - 30 %
6.000 VND
4.200 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft