Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

Cầu dao tự động MCB - MCCB - RCCB - ELCB

75 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
210.000 VND
147.000 VND
Chọn so sánh
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 31 %
88.000 VND
61.599 VND
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
424.000 VND
296.800 VND
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD50A - 63A - 31 %
678.000 VND
474.599 VND
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
454.000 VND
317.800 VND
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
257.000 VND
179.900 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft