Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống PPR DISMY PN10

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D63 x 5,8mm - 2 %
173.000 VNĐ
170.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D50 x 4,6mm - 3 %
108.500 VNĐ
106.300 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D40 x 3,7mm - 1 %
73.900 VNĐ
73.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D32 x 2,9mm - 5 %
57.500 VNĐ
55.000 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D25 x 2,3mm - 1 %
41.950 VNĐ
41.700 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D20 x 2,3mm - 1 %
23.650 VNĐ
23.500 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft