Ống PPR DISMY PN10

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0433.994.663

0986.954.306

Email: ducchung2009@yahoo.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống PPR DISMY PN10

Ống PPR DISMY PN10 kích thước khác nhau
6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D63 x 5,8mm - 2 %
173.000 VND
170.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D50 x 4,6mm - 3 %
108.500 VND
106.300 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D40 x 3,7mm - 1 %
73.900 VND
73.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D32 x 2,9mm - 5 %
57.500 VND
55.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D25 x 2,3mm - 1 %
41.950 VND
41.700 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PPR DISMY PN10 D20 x 2,3mm - 1 %
23.650 VND
23.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft