Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp Treo Cadisun XLPE

32 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x1,5 - 3 %
12.359 VND
12.069 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x2,5 - 3 %
18.461 VND
17.996 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 3 %
26.959 VND
26.408 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 5 %
62.077 VND
58.980 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 4 %
94.036 VND
90.349 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x35 - 5 %
199.631 VND
191.599 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x10 mm - -4 %
27.445 VND
28.665 VND
Chọn so sánh
Giá: Liên hệ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 4 %
1.478.099 VND
1.422.176 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x70 - 4 %
1.405.193 VND
1.352.164 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 4 %
1.239.029 VND
1.192.178 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 4 %
1.165.647 VND
1.122.293 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 5 %
32.970 VND
31.451 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft