Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp Treo Cadisun XLPE

32 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x1,5 - 3 %
12.359 VNĐ
12.069 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x2,5 - 3 %
18.461 VNĐ
17.996 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x4 - 3 %
26.959 VNĐ
26.408 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x10 - 5 %
62.077 VNĐ
58.980 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x16 - 4 %
94.036 VNĐ
90.349 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 2x35 - 5 %
199.631 VNĐ
191.599 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x10 mm - -4 %
27.445 VNĐ
28.665 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 4 %
1.478.099 VNĐ
1.422.176 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x150+1x70 - 4 %
1.405.193 VNĐ
1.352.164 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 4 %
1.239.029 VNĐ
1.192.178 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 4 %
1.165.647 VNĐ
1.122.293 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp treo CXV 3x2,5+1x1,5 - 5 %
32.970 VNĐ
31.451 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft