Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây cáp điện Trần Phú

Dây cáp điện Trần Phú

138 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - -2 %
41.800 VND
42.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - -2 %
64.350 VND
65.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - -3 %
97.350 VND
101.010 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - -5 %
146.300 VND
154.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 4 %
167.530 VND
162.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 29 %
48.400 VND
34.364 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
71.060 VND
50.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 29 %
106.700 VND
75.757 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 30 %
164.010 VND
116.447 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 30 %
216.150 VND
153.466 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 30 %
310.240 VND
220.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 29 %
412.500 VND
292.875 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 30 %
83.050 VND
58.965 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10+1x6 - 30 %
123.860 VND
87.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10 - 30 %
184.470 VND
130.973 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft