Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm hot nhất
649 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Model : VCTFK 2x0.5 Mã hàng : 20225203 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
2.689
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x6.0 - 33 %
Model : VCTF 4x6.0 Mã hàng : 20245115 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
73.800 VND
49.500
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x4.0 - 34 %
Model : VCTF 4x4.0 Mã hàng : 20245113 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
48.900 VND
32.760
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x1.5 đôi mềm dẹt VCTFK - 38 %
Model : VCTFK 2x1.5 Mã hàng : 20225210 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
9.915 VND
6.150
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x4 đôi mềm dẹt - 38 %
Model : VCTFK 2x4.0 Mã hàng : 20225217 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
25.083 VND
15.560
Chọn so sánh
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 33 %
Model : VCTF 4x1.0 Mã hàng : 20245104 Bảo hành : Hãng : Trần Phú Tình trạng : Còn hàng
14.200 VND
9.520
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x0.5 Mã hàng : 2844001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
3.643
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x0.75 Mã hàng : 2844002 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
4.860
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x1 Mã hàng : 2844003 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.293
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x1.5 Mã hàng : 2844004 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
8.550
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x2.5 Mã hàng : 2844005 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
13.353
Chọn so sánh
Model : CV 2.0 Mã hàng : 2824006 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
4.343
Chọn so sánh
Model : CV 3.0 Mã hàng : 2824008 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.378
Chọn so sánh
Model : CV 4.0 Mã hàng : 2824009 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
8.520
Chọn so sánh
Model : CV 6.0 Mã hàng : 2824010 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
12.605
Chọn so sánh
Model : CV 16 Mã hàng : 2824012 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
34.241
Chọn so sánh
Model : CV 25 Mã hàng : 2824013 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
51.234
Chọn so sánh
Model : CV 35 Mã hàng : 2824014 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
71.960
Chọn so sánh
Model : CV 50 Mã hàng : 2824015 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
104.496
Chọn so sánh
Model : CV 70 Mã hàng : 2824016 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
145.070
Chọn so sánh
Model : CV 95 Mã hàng : 2824017 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
192.546
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 0.75 Mã hàng : 2854001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.824
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 1.5 Mã hàng : 2854002 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
12.219
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 2.5 Mã hàng : 2854003 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
18.667
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 4.0 Mã hàng : 2854004 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
29.493
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 6.0 Mã hàng : 2854005 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
42.307
Chọn so sánh
Model : CVV 4x1.5 Mã hàng : 2864001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
15.796
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 17 %
Model : VCm 1x0.5 Mã hàng : 2823001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
1.617 VND
1.358
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 17 %
Model : VCm 1x0.75 Mã hàng : 2823002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
2.178 VND
1.829
Chọn so sánh
Model : VC-4(F2,24)-450/750 Mã hàng : 1021008 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : VC-10(F3,56)-450/750 Mã hàng : 1021013 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x2.5 Mã hàng : 2853002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x4 Mã hàng : 2853003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x10 Mã hàng : 2853005 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 1.5 Mã hàng : 2863001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 4.0 Mã hàng : 2863003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
37.613
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 6.0 Mã hàng : 2863004 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
53.398
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 10 Mã hàng : 2863005 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
85.780
Chọn so sánh
Model : CVV 2x1.5 Mã hàng : 2843001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
10.210
Chọn so sánh
Model : CVV 2x2.5 Mã hàng : 2843002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 2x4 Mã hàng : 2843003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 2x6 Mã hàng : 2843004 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model: CVV 2x10 Mã hàng: DDCADIVIT2R Bảo hành: 5 năm Hãng: CADIVI Tình trạng: Còn hàng
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 38 %
Model : VCTFK 2x2.5 Mã hàng : 20225214 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
15.923 VND
9.880
Chọn so sánh
Model : EEHN-VN Mã hàng : Bảo hành : Hãng : Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 35 %
Model : VCTF 4x0.75 Mã hàng : 20245103 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
11.661 VND
7.696
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
Model : VCm 1x1.0 Mã hàng : 2823003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
2.510 VND
2.010
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.5 - 17 %
Model : VCmo-2x0.5 Mã hàng : 1021202 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
4.263 VND
3.580
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft