Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Sản phẩm hot nhất
570 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Cadisun 2x1.5 đôi mềm dẹt VCTFK - 35 %
Model : VCTFK 2x1.5 Mã hàng : 20225210 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
9.930 VND
6.553
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun 2x4 đôi mềm dẹp - 35 %
Model : VCTFK 2x4.0 Mã hàng : 20225217 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
24.846 VND
16.398
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 35 %
Model : VCTF 4x1.0 Mã hàng : 20245104 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
14.513 VND
9.578
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x0.5 Mã hàng : 2844001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
3.643
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x0.75 Mã hàng : 2844002 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
4.860
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x1 Mã hàng : 2844003 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.293
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x1.5 Mã hàng : 2844004 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
8.550
Chọn so sánh
Model : CVVV 2x2.5 Mã hàng : 2844005 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
13.353
Chọn so sánh
Model : CV 2.0 Mã hàng : 2824006 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
4.343
Chọn so sánh
Model : CV 3.0 Mã hàng : 2824008 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.378
Chọn so sánh
Model : CV 4.0 Mã hàng : 2824009 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
8.520
Chọn so sánh
Model : CV 6.0 Mã hàng : 2824010 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
12.605
Chọn so sánh
Model : CV 16 Mã hàng : 2824012 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
34.241
Chọn so sánh
Model : CV 25 Mã hàng : 2824013 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
51.234
Chọn so sánh
Model : CV 35 Mã hàng : 2824014 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
71.960
Chọn so sánh
Model : CV 50 Mã hàng : 2824015 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
104.496
Chọn so sánh
Model : CV 70 Mã hàng : 2824016 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
145.070
Chọn so sánh
Model : CV 95 Mã hàng : 2824017 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
192.546
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 0.75 Mã hàng : 2854001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
6.824
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 1.5 Mã hàng : 2854002 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
12.219
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 2.5 Mã hàng : 2854003 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
18.667
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 4.0 Mã hàng : 2854004 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
29.493
Chọn so sánh
Model : CVV 3 x 6.0 Mã hàng : 2854005 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
42.307
Chọn so sánh
Model : CVV 4x1.5 Mã hàng : 2864001 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
15.796
Chọn so sánh
Model : CVV 4x2.5 Mã hàng : 2864002 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
24.441
Chọn so sánh
Model : (CVV) Cu-PVC-PVC 2 x 0.5 Mã hàng : 283401 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
2.943
Chọn so sánh
Model : (CVV) Cu-PVC-PVC 2 x 0.75 Mã hàng : 283402 Bảo hành : Hãng : Gold cup Tình trạng : Còn hàng
3.996
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.5 - 17 %
Model : VCm 1x0.5 Mã hàng : 2823001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
1.617 VND
1.358
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đơn mềm VCm 1x0.75 - 17 %
Model : VCm 1x0.75 Mã hàng : 2823002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
2.178 VND
1.829
Chọn so sánh
Model : VC-4(F2,24)-450/750 Mã hàng : 1021008 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : VC-10(F3,56)-450/750 Mã hàng : 1021013 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x2.5 Mã hàng : 2853002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x4 Mã hàng : 2853003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 3x10 Mã hàng : 2853005 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 1.5 Mã hàng : 2863001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 4.0 Mã hàng : 2863003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
37.613
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 6.0 Mã hàng : 2863004 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
53.398
Chọn so sánh
Model : CVV 4 x 10 Mã hàng : 2863005 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
85.780
Chọn so sánh
Model : CVV 2x1.5 Mã hàng : 2843001 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
10.210
Chọn so sánh
Model : CVV 2x2.5 Mã hàng : 2843002 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 2x4 Mã hàng : 2843003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model : CVV 2x6 Mã hàng : 2843004 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Model: CVV 2x10 Mã hàng: DDCADIVIT2R Bảo hành: 5 năm Hãng: CADIVI Tình trạng: Còn hàng
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây đôi mềm dẹt VCTFK 2x2.5 - 35 %
Model : VCTFK 2x2.5 Mã hàng : 20225214 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
15.988 VND
10.552
Chọn so sánh
Model : EEHN-VN Mã hàng : Bảo hành : Hãng : Tình trạng : Còn hàng
Chọn so sánh
Dây điện Cadisun, dây tròn đặc 4 ruột VCTF 4x0.75 - 35 %
Model : VCTF 4x0.75 Mã hàng : 20245103 Bảo hành : Hãng : CADISUN Tình trạng : Còn hàng
11.661 VND
7.696
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi đơn mềm VCm 1x1.0 - 20 %
Model : VCm 1x1.0 Mã hàng : 2823003 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
2.510 VND
2.010
Chọn so sánh
Dây điện Cadivi, dây đôi mềm dẹt VCmo 2x0.5 - 17 %
Model : VCmo-2x0.5 Mã hàng : 1021202 Bảo hành : Hãng : CADIVI Tình trạng : Còn hàng
4.263 VND
3.580
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft