Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ghen xoắn HDPE Santo

11 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 32/25 - 31 %
13.000 VND
9.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 40/30 - 25 %
14.500 VND
11.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 50/40 - 32 %
22.000 VND
15.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 65/50 - 30 %
28.000 VND
19.800 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 85/65 - 30 %
41.000 VND
28.900 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 105/80 - 30 %
55.000 VND
38.500 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 110/90 - 31 %
61.000 VND
42.500 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 130/100 - 30 %
66.000 VND
46.500 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 160/125 - 29 %
107.000 VND
76.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 195/150 - 30 %
142.000 VND
100.000 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa gân xoắn HDPE SANTO ELP 260/200 - 30 %
270.000 VND
190.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft