Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Ống nước lạnh VESBO

5 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 40 x 3.7 mm - 46 %
107.400 VNĐ
57.996 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa nước lạnh PP-R VESBO PN10 20x2.3 - 46 %
29.400 VNĐ
15.876 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nhựa nước lạnh PPR VESBO PN10 25x2.3 - 46 %
46.800 VNĐ
25.272 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN 50 x 4.6 mm - 46 %
166.000 VNĐ
89.640 VNĐ
Chọn so sánh
Ống nước lạnh PPR VESBO PN10 32x2.9 - 46 %
67.500 VNĐ
36.450 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft