Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Dây điện Trần Phú tròn đặc 4 ruột

Dây điện Trần Phú tròn đặc 4 ruột

6 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x0,75 mm - 21 %
16.150 VNĐ
12.759 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện tròn đặc 4 ruột VCTF 4x1.0 - 21 %
20.050 VNĐ
15.840 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x1.5 - 22 %
28.000 VNĐ
22.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x2.5 - 21 %
44.800 VNĐ
35.392 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x4 mm - 21 %
68.320 VNĐ
53.973 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Trần Phú, dây tròn đặc 4 ruột Vcm 4x6 mm - 21 %
101.400 VNĐ
80.106 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft