Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị điện

1.435 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 31 %
88.000 VNĐ
61.599 VNĐ
Chọn so sánh
Attomat đơn 1 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
210.000 VNĐ
147.000 VNĐ
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
257.000 VNĐ
179.900 VNĐ
Chọn so sánh
Attomat đôi 2 cực Panasonic BBD 50A - 63A - 30 %
424.000 VNĐ
296.800 VNĐ
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD 6A - 40A - 30 %
454.000 VNĐ
317.800 VNĐ
Chọn so sánh
Attomat 3 pha 3 cực MCB Panasonic BBD50A - 63A - 31 %
678.000 VNĐ
474.599 VNĐ
Chọn so sánh
Aptomat khối MCCB 3 cực  20A-18kA-SBE63b/20 - 21 %
502.000 VNĐ
400.000 VNĐ
Chọn so sánh
Aptomat khối MCCB 3 cực 60A-18kA-SBE63b/60 - 23 %
582.000 VNĐ
450.000 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft