Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ruột gà lõi thép bọc nhựa

Ruột gà lõi thép bọc nhựa

7 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 16 1/2" - 30 %
18.571 VNĐ
13.000 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi 20 3/4 - 31 %
21.429 VNĐ
15.000 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D25 1" - 30 %
29.714 VNĐ
20.800 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D32 1 1/4" - 30 %
36.857 VNĐ
25.800 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D40 1.1/2" - 30 %
50.000 VNĐ
35.000 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D50 2" - 31 %
86.143 VNĐ
60.300 VNĐ
Chọn so sánh
ruột gà lõi thép bọc nhựa phi D63 2.1/2" - 31 %
154.286 VNĐ
108.000 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft