Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây điện đơn Sino

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x10 - 28 %
30.500 VNĐ
22.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x6.0 - 30 %
17.200 VNĐ
12.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x4.0 - 30 %
11.400 VNĐ
8.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x2.5 - 29 %
7.300 VNĐ
5.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x1.5 - 30 %
4.500 VNĐ
3.150 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x1.0 - 30 %
3.200 VNĐ
2.240 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x0.75 - 30 %
2.500 VNĐ
1.750 VNĐ
Chọn so sánh
Dây điện Sino đơn mềm VSF 1x0.5 - 32 %
2.200 VNĐ
1.505 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft