Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cáp nhôm vặn xoắn Cadisun

Cáp nhôm vặn xoắn Cadisun

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x16 - 15 %
32.889 VNĐ
28.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x25 - 15 %
46.594 VNĐ
39.900 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 5 %
54.589 VNĐ
52.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 7 %
75.746 VNĐ
71.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x70 - 6 %
104.174 VNĐ
98.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x95 - 3 %
139.117 VNĐ
135.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x120 - 2 %
170.209 VNĐ
168.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x150 - 3 %
209.036 VNĐ
203.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x185 - 3 %
259.373 VNĐ
252.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x240 - 1 %
326.870 VNĐ
324.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x16 - 15 %
16.921 VNĐ
14.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x25 - 13 %
23.561 VNĐ
20.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x35 - 4 %
27.467 VNĐ
26.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x50 - 6 %
37.949 VNĐ
36.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x70 - 5 %
52.091 VNĐ
50.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 11 %
40.850 VNĐ
36.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 15 %
24.829 VNĐ
21.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x240 - 7 %
245.126 VNĐ
228.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x185 - 9 %
194.233 VNĐ
177.300 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x150 - 8 %
154.473 VNĐ
143.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x120 - 9 %
127.057 VNĐ
116.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x95 - 3 %
103.857 VNĐ
100.900 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x70 - 5 %
77.803 VNĐ
74.200 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x50 - 12 %
56.429 VNĐ
50.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x25 - 14 %
34.841 VNĐ
30.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x240 - 18 %
163.234 VNĐ
135.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x185 - 21 %
129.373 VNĐ
103.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x150 - 19 %
103.223 VNĐ
83.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x120 - 21 %
84.950 VNĐ
67.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x95 - 2 %
69.470 VNĐ
68.600 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft