Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cáp nhôm vặn xoắn Cadisun

Cáp nhôm vặn xoắn Cadisun

30 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x50 - 23 %
75.746 VND
58.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x35 - 22 %
54.589 VND
43.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x35 - 21 %
40.850 VND
32.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x16 - 29 %
24.829 VND
17.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x240 - 20 %
326.870 VND
264.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x185 - 21 %
259.373 VND
207.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x150 - 21 %
209.036 VND
166.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x120 - 21 %
170.209 VND
136.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x95 - 21 %
139.117 VND
110.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x70 - 23 %
104.174 VND
81.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x25 - 30 %
46.594 VND
33.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 4x16 - 30 %
32.889 VND
23.260 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x240 - 20 %
245.126 VND
198.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x185 - 21 %
194.233 VND
154.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x150 - 19 %
154.473 VND
125.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x120 - 20 %
127.057 VND
102.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x95 - 21 %
103.857 VND
82.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x70 - 22 %
77.803 VND
60.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x50 - 23 %
56.429 VND
43.900 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 3x25 - 29 %
34.841 VND
24.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x240 - 18 %
163.234 VND
135.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x185 - 21 %
129.373 VND
103.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x150 - 19 %
103.223 VND
83.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x120 - 21 %
84.950 VND
67.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x95 - 20 %
69.470 VND
55.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x70 - 22 %
52.091 VND
41.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x50 - 23 %
37.949 VND
29.564 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x35 - 22 %
27.467 VND
21.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x25 - 28 %
23.561 VND
17.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Cadisun, Cáp nhôm bọc XLPE ABC 2x16 - 27 %
16.921 VND
12.500 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft