Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C3

Ống nhựa PVC Tiền Phong loại C3

23 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Ống PVC Tiền Phong C3 D21 - 13 %
11.200 VND
9.744 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D27 - 13 %
16.900 VND
14.703 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D34 - 13 %
19.000 VND
16.530 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D42 - 13 %
24.900 VND
21.663 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D48 - 13 %
31.000 VND
26.970 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D60 - 13 %
44.200 VND
38.454 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D75 - 13 %
64.400 VND
56.028 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D90 - 13 %
74.900 VND
65.163 VND
Chọn so sánh
Ống nhựa PVC Tiền Phong C3 D110 - 13 %
117.100 VND
101.877 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D125 - 13 %
136.500 VND
118.755 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D140 - 13 %
178.900 VND
155.643 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D160 - 13 %
224.100 VND
194.967 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D180 - 13 %
279.700 VND
243.339 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D200 - 13 %
347.000 VND
301.890 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D225 - 13 %
438.700 VND
381.669 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D250 - 13 %
565.400 VND
491.898 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D280 - 13 %
674.800 VND
587.076 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D315 - 13 %
843.300 VND
733.671 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D355 - 13 %
1.128.400 VND
981.708 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D400 - 13 %
1.430.100 VND
1.244.187 VND
Chọn so sánh
Ống PVC Tiền Phong C3 D450 - 13 %
1.808.700 VND
1.573.569 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft