Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp Treo Trần Phú XLPE

71 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - -2 %
41.800 VND
42.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - -2 %
64.350 VND
65.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - -3 %
97.350 VND
101.010 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - -5 %
146.300 VND
154.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 4 %
167.530 VND
162.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 3 %
3.379.480 VND
3.278.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 3 %
2.661.240 VND
2.581.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 3 %
2.119.210 VND
2.055.950 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 3 %
1.691.080 VND
1.640.600 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft