Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp Treo Trần Phú XLPE

12
71 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - -2 %
41.800 VNĐ
42.700 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - -2 %
64.350 VNĐ
65.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - -3 %
97.350 VNĐ
101.010 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - -5 %
146.300 VNĐ
154.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 4 %
167.530 VNĐ
162.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 3 %
3.379.480 VNĐ
3.278.600 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 3 %
2.661.240 VNĐ
2.581.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 3 %
2.119.210 VNĐ
2.055.950 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 3 %
1.691.080 VNĐ
1.640.600 VNĐ
Chọn so sánh
12
Thiết kế bởi HuraSoft