Cáp điện-Treo Trần Phú CXV (Cu/XLPE/PVC)

Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

01682.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Cáp điện-Treo Trần Phú CXV (Cu/XLPE/PVC)

Cáp điện-Treo Trần Phú CXV (Cu/XLPE/PVC)

70 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 10 %
22.980 VND
20.682 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 10 %
32.780 VND
29.502 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 10 %
52.800 VND
47.520 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x4+1x2,5 - 10 %
40.800 VND
36.720 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 10 %
80.100 VND
72.090 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 10 %
123.600 VND
111.240 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 10 %
56.980 VND
51.282 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 10 %
89.100 VND
80.190 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 10 %
136.700 VND
123.030 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 10 %
212.900 VND
191.610 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 10 %
295.300 VND
265.770 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 10 %
410.500 VND
369.450 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 10 %
785.200 VND
706.680 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 10 %
740.000 VND
666.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 10 %
569.600 VND
512.640 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 10 %
538.100 VND
484.290 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 10 %
387.100 VND
348.390 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 10 %
276.800 VND
249.120 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x10 - 10 %
199.800 VND
179.820 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 10 %
43.340 VND
39.006 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 10 %
65.000 VND
58.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 10 %
98.400 VND
88.560 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 10 %
150.300 VND
135.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 10 %
233.600 VND
210.240 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 10 %
150.300 VND
135.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 10 %
318.900 VND
287.010 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 10 %
450.500 VND
405.450 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 10 %
614.000 VND
552.600 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 10 %
845.680 VND
761.112 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x150 - 10 %
2.343.000 VND
2.108.700 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 10 %
2.371.400 VND
2.134.260 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 10 %
1.894.500 VND
1.705.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x120 - 10 %
183.330 VND
164.997 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x120 - 10 %
1.491.200 VND
1.342.080 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x95 - 10 %
1.440.200 VND
1.296.180 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 10 %
1.251.100 VND
1.125.990 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 10 %
1.200.400 VND
1.080.360 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 10 %
996.200 VND
896.580 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 10 %
938.400 VND
844.560 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x300 - 10 %
2.456.600 VND
2.210.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x240 - 10 %
2.095.500 VND
1.885.950 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x185 - 10 %
1.642.000 VND
1.477.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x150 - 10 %
1.322.000 VND
1.189.800 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x120 - 10 %
1.049.800 VND
944.820 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120 - 10 %
791.900 VND
712.710 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95 - 10 %
638.500 VND
574.650 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50 - 10 %
340.800 VND
306.720 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70 - 10 %
463.800 VND
417.420 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft