Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
Bồn nước Sơn Hà đứng

Bồn nước Sơn Hà đứng

8 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Bồn nước Sơn Hà đứng 1000 (Φ960) - 20 %
3.165.000 VND
2.540.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 1500 (Φ960) - 22 %
4.670.000 VND
3.650.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 4000 lít (Φ1140) - 31 %
12.500.000 VND
8.650.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 3000 lít (Φ1140) - 31 %
9.640.000 VND
6.730.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 2000 lít (Φ1380) - 23 %
6.495.000 VND
5.060.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 2000 lít (Φ1140) - 24 %
6.260.000 VND
4.780.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà Đứng 1500 lít (Φ1140) - 22 %
4.850.000 VND
3.800.000 VND
Chọn so sánh
Bồn nước Sơn Hà đứng 1200 lít (Φ980) - 19 %
3.435.000 VND
2.790.000 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft