Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

1781 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4 - 30 %
29.590 VND
21.008 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - 30 %
41.052 VND
29.146 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - 30 %
62.480 VND
44.360 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - 29 %
96.800 VND
68.728 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - 30 %
151.580 VND
107.621 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6+1x4 - 29 %
70.400 VND
49.984 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x10+1x6 - 30 %
109.340 VND
77.631 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 30 %
167.530 VND
118.946 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x16 - 30 %
262.350 VND
186.268 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x25 - 30 %
363.110 VND
257.808 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x35 - 30 %
518.650 VND
368.241 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x70 - 30 %
958.650 VND
680.641 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x95+1x50 - 29 %
909.700 VND
645.887 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x50 - 30 %
708.510 VND
503.042 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x70+1x35 - 30 %
663.960 VND
471.411 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x50+1x25 - 29 %
493.900 VND
350.669 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x35+1x16 - 30 %
336.990 VND
239.262 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x25+1x10 - 30 %
245.850 VND
174.553 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x4 - 30 %
56.650 VND
40.221 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x6 - 30 %
79.530 VND
56.466 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10 - 29 %
122.100 VND
86.691 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x25 - 30 %
295.240 VND
209.620 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16 - 30 %
188.760 VND
134.019 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x35 - 29 %
394.900 VND
280.379 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x50 - 30 %
574.420 VND
407.838 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x70 - 29 %
767.500 VND
544.925 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x95 - 29 %
1.038.000 VND
736.980 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x300+1x185 - 29 %
2.919.000 VND
2.072.490 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x240+1x150 - 29 %
2.255.000 VND
1.601.050 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x185+1x120 - 29 %
1.800.000 VND
1.278.000 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x120 - 29 %
1.501.000 VND
1.065.710 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x150+1x95 - 29 %
1.441.000 VND
1.023.110 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x95 - 29 %
1.206.300 VND
856.473 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x120+1x70 - 29 %
1.139.000 VND
808.690 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 29 %
48.400 VND
34.364 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
71.060 VND
50.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 29 %
106.700 VND
75.757 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 30 %
164.010 VND
116.447 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 30 %
216.150 VND
153.466 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 30 %
310.240 VND
220.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 29 %
412.500 VND
292.875 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft