Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cáp điện

1.783 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x6 - -2 %
41.800 VNĐ
42.700 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x10 - -2 %
64.350 VNĐ
65.800 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x16 - -3 %
97.350 VNĐ
101.010 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x25 - -5 %
146.300 VNĐ
154.000 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x16 +1x10 - 4 %
167.530 VNĐ
162.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 29 %
48.400 VNĐ
34.364 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
71.060 VNĐ
50.452 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 29 %
106.700 VNĐ
75.757 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 30 %
164.010 VNĐ
116.447 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 30 %
216.150 VNĐ
153.466 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 30 %
310.240 VNĐ
220.270 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 29 %
412.500 VNĐ
292.875 VNĐ
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft