Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp ngầm Trần Phú DSTA

12
54 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 29 %
48.400 VNĐ
34.364 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
71.060 VNĐ
50.452 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 29 %
106.700 VNĐ
75.757 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 30 %
164.010 VNĐ
116.447 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 30 %
216.150 VNĐ
153.466 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 30 %
310.240 VNĐ
220.270 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 29 %
412.500 VNĐ
292.875 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 30 %
83.050 VNĐ
58.965 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10+1x6 - 30 %
123.860 VNĐ
87.940 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10 - 30 %
184.470 VNĐ
130.973 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 29 %
3.034.000 VNĐ
2.154.140 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 29 %
2.347.600 VNĐ
1.666.796 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10 - 30 %
265.870 VNĐ
188.767 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16 - 30 %
283.360 VNĐ
201.185 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 30 %
1.882.320 VNĐ
1.336.447 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16 - 30 %
359.590 VNĐ
255.308 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 29 %
1.576.300 VNĐ
1.119.173 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95 - 29 %
1.514.700 VNĐ
1.075.437 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 29 %
1.238.800 VNĐ
879.548 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 29 %
1.204.500 VNĐ
855.195 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 29 %
1.018.600 VNĐ
723.206 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 29 %
968.000 VNĐ
687.280 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 30 %
761.420 VNĐ
540.608 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 30 %
715.110 VNĐ
507.728 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 29 %
550.000 VNĐ
390.500 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 30 %
524.360 VNĐ
372.295 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25 - 30 %
387.420 VNĐ
275.068 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 30 %
58.960 VNĐ
41.861 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 30 %
81.950 VNĐ
58.184 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 30 %
125.290 VNĐ
88.955 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 30 %
172.720 VNĐ
122.631 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 30 %
300.410 VNĐ
213.291 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 29 %
401.500 VNĐ
285.065 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 30 %
582.120 VNĐ
413.305 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 29 %
795.300 VNĐ
564.663 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 29 %
1.070.300 VNĐ
759.913 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 29 %
1.317.000 VNĐ
935.070 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 29 %
1.637.000 VNĐ
1.162.270 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 29 %
2.044.000 VNĐ
1.451.240 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 29 %
2.552.000 VNĐ
1.811.920 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 30 %
94.050 VNĐ
66.775 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x95 - 30 %
572.660 VNĐ
406.588 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185 - 29 %
1.510.000 VNĐ
1.072.100 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150 - 30 %
1.207.360 VNĐ
857.225 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95 - 30 %
785.730 VNĐ
557.868 VNĐ
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70 - 29 %
581.900 VNĐ
413.149 VNĐ
Chọn so sánh
12
Thiết kế bởi HuraSoft