Hỗ trợ mua hàng


Hà Nội: 0986.954.306 (Mr Chung)

0382.879.023 (Ms Hà)

Email: diennuochoaphat@gmail.com

Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM

Cáp ngầm Trần Phú DSTA

54 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x6 - 29 %
48.400 VND
34.364 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x10 - 30 %
71.060 VND
50.452 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x16 - 29 %
106.700 VND
75.757 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x25 - 30 %
164.010 VND
116.447 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x35 - 30 %
216.150 VND
153.466 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x50 - 30 %
310.240 VND
220.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x70 - 29 %
412.500 VND
292.875 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x6+1x4 - 30 %
83.050 VND
58.965 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10+1x6 - 30 %
123.860 VND
87.940 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x16 +1x10 - 30 %
184.470 VND
130.973 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x300+1x185 - 29 %
3.034.000 VND
2.154.140 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x240+1x150 - 29 %
2.347.600 VND
1.666.796 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x10 - 30 %
265.870 VND
188.767 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x25+1x16 - 30 %
283.360 VND
201.185 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185+1x120 - 30 %
1.882.320 VND
1.336.447 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x16 - 30 %
359.590 VND
255.308 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x120 - 29 %
1.576.300 VND
1.119.173 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150+1x95 - 29 %
1.514.700 VND
1.075.437 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x95 - 29 %
1.238.800 VND
879.548 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x120+1x70 - 29 %
1.204.500 VND
855.195 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x70 - 29 %
1.018.600 VND
723.206 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95+1x50 - 29 %
968.000 VND
687.280 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x50 - 30 %
761.420 VND
540.608 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70+1x35 - 30 %
715.110 VND
507.728 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x35 - 29 %
550.000 VND
390.500 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x50+1x25 - 30 %
524.360 VND
372.295 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x35+1x25 - 30 %
387.420 VND
275.068 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x4 - 30 %
58.960 VND
41.861 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x6 - 30 %
81.950 VND
58.184 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x10 - 30 %
125.290 VND
88.955 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x16 - 30 %
172.720 VND
122.631 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x25 - 30 %
300.410 VND
213.291 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x35 - 29 %
401.500 VND
285.065 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x50 - 30 %
582.120 VND
413.305 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x70 - 29 %
795.300 VND
564.663 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x95 - 29 %
1.070.300 VND
759.913 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x120 - 29 %
1.317.000 VND
935.070 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x150 - 29 %
1.637.000 VND
1.162.270 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x185 - 29 %
2.044.000 VND
1.451.240 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 4x240 - 29 %
2.552.000 VND
1.811.920 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x10 - 30 %
94.050 VND
66.775 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 2x95 - 30 %
572.660 VND
406.588 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x185 - 29 %
1.510.000 VND
1.072.100 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x150 - 30 %
1.207.360 VND
857.225 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x95 - 30 %
785.730 VND
557.868 VND
Chọn so sánh
Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA 3x70 - 29 %
581.900 VND
413.149 VND
Chọn so sánh
Thiết kế bởi HuraSoft